HUR FUNGERAR SKATT FÖR ETT WYOMING LLC?

Bolagsskatt för ett Wyoming LLC bolag

Det finns betydande fördelar med att bilda ett LLC i Wyoming, såsom enastående skydd med begränsat ansvar, färre företagsformaliteter, inga statliga skatter och anonymitet.

Medlemmar och/eller direktörer behöver aldrig vara tillgängliga på offentliga register i Wyoming.

Om du använder oss som registrerad agent för att bilda ditt Wyoming LLC kan du spara både tid och pengar med tjänster som är snabba, pålitliga och prisvärda.

Pass-through entity – Ägaren är skattskyldig

Ett LLC bolag i USA är i sig inte skattskyldigt trots att det är sin egna juridiska person. Det är medlemmarna/ägaren till ett LLC som är skattskyldiga vid eventuell vinst. Dock, ett LLC bolag i USA utan verksamhet i USA, ingen inkomst från USA och endast non-residents medlemmar är inte skyldiga federal skatt. 

Årsrapport och licensskatt

Staten Wyoming kräver att du lämnar in en årsrapport för din LLC. Du kan fylla i rapporten online på statssekreterarens webbplats. Du kan också ladda ner ett formulär som redan innehåller nyckelinformation för din LLC från SOS-webbplatsen. Vanligtvis behöver du bara bekräfta befintlig information, till exempel LLC: s namn, namnet på dess registrerade agent och LLC: s postadress och adressen till huvudkontoret. Detta ingår i vår årsavgift!

Årsrapport och licensskatt

Staten Wyoming kräver att du lämnar in en årsrapport för din LLC. Du kan fylla i rapporten online på statssekreterarens webbplats. Du kan också ladda ner ett formulär som redan innehåller nyckelinformation för din LLC från SOS-webbplatsen. Vanligtvis behöver du bara bekräfta befintlig information, till exempel LLC: s namn, namnet på dess registrerade agent och LLC: s postadress och adressen till huvudkontoret. Detta ingår i vår årsavgift!

Årsrapporten förfaller varje år till den första dagen i jubileumsmånaden när din LLC skapades. Till exempel, om din LLC skapades den 15 juni förfaller årsrapporten varje år den 1 juni. I samband med årsrapporten måste du betala en licensskatt. Wyoming har den lägsta licensskatt av alla delstater. För mer information om hur du beräknar och betalar skatten, gå till SOS hemsida.

Statlig affärsskatt

När det gäller inkomstskatter är de flesta LLC så kallade pass-through-entities. Med andra ord, ansvaret för att betala federala inkomstskatter passerar själva LLC och faller på de enskilda LLC-medlemmarna.

Wyoming är en av endast ett fåtal stater som inte har en personlig inkomstskatt eller en inkomstskatt för företag. Följaktligen förfaller inga statliga inkomstskatter för de flesta företag, inklusive de som kan ha valt att beskattas som företag. Eftersom Wyoming inte heller har en personlig inkomstskatt, kommer LLC-medlemmar i allmänhet inte att bli skyldiga någon statlig skatt på inkomst de tjänar från en Wyoming LLC. Den enda skatten för LLC som nämns ovan är den årliga (och låga) licensskatten eller en liten procentandel av värdet på din LLC: s tillgångar belägna i Wyoming (Vilket de allra flesta inte har).

 

Statliga arbetsgivaravgifter

Har ditt LLC anställda? I så fall måste du betala arbetsgivarskatter. En del av dessa skatter betalas till den federala regeringen (IRS) och täcks inte här. (Men observera att de federala arbetsgivarnas skatteplikt börjar med att få ett federalt arbetsgivaridentifieringsnummer (EIN). Wyoming-arbetsgivare kan dock också behöva betala skatt till staten.

Mer specifikt måste du antagligen registrera dig för att betala skatter för statligt arbetslöshetsförsäkring. Dessa skatter hanteras genom Wyomings Department of Workforce Services (DWS). Du kan registrera dig för dessa skatter online eller via e-post med hjälp av formulär WY1C1WC (Joint Business registreringsformulär). Använd sedan formulär WYO-056 och WYO-078 varje kvartal för att rapportera om lön och betala UI-skatter. Mer information finns på DWS webbplats.

 

 

Försäljnings- och användningsskatter

Om din LLC kommer att sälja varor till kunder i Wyoming, måste du samla in och betala moms. Det betyder att du måste registrera dig för detta ändamål hos Department of Revenue (DOR) och sedan göra periodiska försäljningsskatt för sålda varor. Du kan registrera dig med ETS Form 001.1 som är tillgängligt att ladda ner från DORs webbplats. När du har registrerat dig får du en momslicens. Sedan måste du lämna in momsdeklarationer till DOR med jämna mellanrum (t.ex. månatlig eller kvartalsvis). Du kan ladda ner tomma momsdeklarationer från DOR-hemsidan.

 

Registrering i andra stater

Om du kommer att göra affärer i andra stater än Wyoming, kan du eventuellt behöva registrera ditt LLC i några eller alla dessa stater. Huruvida du måste registrera beror på de berörda staterna: varje stat har sina egna regler för vad som utgör affärsverksamhet och om registrering är nödvändig. Ofta kommer aktiviteter som att ha en fysisk närvaro (en affärslokal) i en stat, anställa anställda i en stat eller anlita företag i en stat (som telefon, tryckta annonser, post eller internet) att anses göra affärer för registreringsändamål. Registrering innebär vanligtvis att man får ett myndighetsbevis eller liknande dokument.


Non-residents ägare av ditt Wyoming LLC

Svenska medborgare som inte bor i USA eller t ex. inte har ett green card och äger ett Wyoming LLC beskattas endast i USA för inkomster från amerikanska källor, vilket innebär att inkomst från andra länder inte kommer att beskattas av USA. Men icke-amerikanska ägare av Wyoming LLCs beskattas inledningsvis av alla inkomster från USA med en skattesats på 30%. Dessa 30% betalas till IRS. Dessa Wyoming LLCs kommer att skicka in amerikanska skatter på blankett 5472 and 1120 med det faktiska skattebeloppet. Om det förfallna beloppet är mindre än de 30% som ursprungligen beskattades kommer IRS att återbetala det överbetalda beloppet. För att säkerställa att ditt LLC betalar rätt belopp i skatt måste LLC som ägs av non-resident utse en skatteförvaringsagent för att beräkna rätt belopp som måste betalas i skatt innan IRS kommer att utfärda någon återbetalning.

Varukorg